Petra Marat - lektorka
petra@veselabruslicka.cz
773 690 534

 


Petra Marat
lektorka


773 690 534

Nabídka » Doplňkové služby

Půjčování bruslí

  Pravidla pro půjčení bruslí:

  • pro děti ze sociálně slabších rodin
  • pro děti z rodin s momentální finanční tísní
  • pro děti, jejichž rodiče nemohou sehnat brusle požadované velikosti a kvality

Brusle rozhodně nepůjčuji:

  • na poslední chvíli = večer před započetím kurzu nebo dokonce ráno před začátkem hodiny bruslení (všichni rodiče jsou vždy informováni s dostatečným předstihem a tak mají dost času se věnovat vybavení svých dětí na tuto výuku
  • na jednotlivé lekce, tzn. že by dítě mělo brusle půjčené na 1 - 2 náhodné lekce, půjčuji vždy pouze na celý kurz nebo jeho zbývající hodiny

Platby za půjčení bruslí  se platí v celkové částce jednorázově před započetím kurzu, protože na stadionu se věnujeme pouze dětem a výuce.

   

     POSTUP pro půjčení bruslí

  • Změření velikosti nohy

Postavíme dítě v tenké ponožce nebo bosou nohou na papír. Tužkou mu obkreslíme obě nohy, vychází se z té delší míry. Tužku držíme kolmo k podložce, aby nedošlo ke zkreslení obrysu nohy. Změříme nejdelší vzdálenost. Pokud má dítě širší nohu, je nutné připsat tuto informaci do mailu či sms, brusle jinak mohou být malé.

  • Ověření možnosti půjčení

E-mailem nebo přes sms je nutné zaslat lektorce dotaz na možnost půjčení bruslí a přiložit tyto údaje:  škola, třída, jméno dítěte a délka změřené nohy v cm. ( např. ZŠ Liberecká, třída 4.A, Jan Novák, naměřeno 22,7 cm. )

  • Potvrzení půjčení bruslí

Bez potvrzovací sms či e-mailu  nemůžete počítat s půjčením bruslí. Pokud je požadovaná velikost pro danou třídu volná, dostanete od lektorky přibližně tuto odpověď:  „Vaše dítě mám zapsané a brusle budou připravené.“

  • Zaplacení půjčovného

Jak je uvedeno výše, půjčovné se platí před započetím kurzu současně s platbou za kurz, protože na stadionu před hodinou na tyto "úřední" záležitosti není žádný prostor. V tomto čase se věnujeme pouze zavazování  bruslí a pomoci dětem.

Výše půjčovného je uvedené v ceníku.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.